حضور نماینــدگان صارم در همــایش بین‌المللــی بیماری‌های اطفــال

تاریخ 1396/08/07 زمان 17:54:39 بازدید 1078

بیست و نهمین همایش بین المللی بیماری‌های اطفال ...


بیست و نهمین همایش بین المللی بیماری‌های اطفال  چهارم تا هفتم آبان ماه 1396 
برگزار شد. 
در این همایش که توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد  نمایندگانی از گروه‌های کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات رشد و تکامل کودکان، اداره سلامت و خانواده، انجمن غدد و متابولیسم کودکان ایران، انجمن علمی مغز و اعصاب کودکان ایران، انجمن علمی CF ایران حضور داشتند.  
جناب آقای دکتر آرش پولادی و سرکار خانم دکتر مریم نامدار خانزاده نیز به نمایندگی از بیمارستان صارم در این همایش شرکت کردند. 
دکتر مریم نامدار خانزاده و دکتر آرش پولادی که عضو پنل علمی این همایش بودند در بخشی از این گردهمایی علمی به سخنرانی نیز 
پرداختند. 
سرکار خانم دکتر نامدار درباره  موضوع «TDM و نقش آن در مدیریت ریسک دارو درمانی» به ارائه مطالب خود پرداختند و  جناب آقای دکتر پولادی نیز با موضوع «مدیریت ریسک در تشخیص ژنتیک»  به ایراد سخن پرداختند. 
این همایش 4 روزه در مرکز طبی اطفال واقع در خیابان قریب در حال برگزاری است.