یک روز با پرسنل کلینک پریناتال

تاریخ 1396/08/01 زمان 11:00:39 بازدید 849

یک خدا قوت اساسی می‌گوییم به همه‌ی همکاران زحمت‌کش کلینیک پریناتال ...


یک خدا قوت اساسی می‌گوییم به همه‌ی همکاران زحمت‌کش کلینیک پریناتال. همکارانی که اگر چه ممکن است در حین کار خسته شوند اما اجازه نمی‌دهند این خستگی و فشار کاری بر ارتباط با بیمار تأثیر بگذارد و این باور را در خودشان تقویت کرده‌اند که در محیط کار، پاسخ‌گویی درست و به موقع به بیماران و همراهانشان در اولویت اول است. برای گفت‌وگو و خسته نباشید در بولتن امروز سراغ همکاران محترم این بخش از بیمارستان رفته‌ایم و با آنها به گفت‌وگو پرداخته‌ایم. 
خانم قزلی مسئول کلینیک پریناتال در مورد همکارانش اعتقاد دارد که این پرسنل از جمله افراد مسئولیت‌پذیر و سخت‌کوش بیمارستان هستند. او همچنین صمیمیت را از ویژگی‌های برتر این همکاران می‌داند و روحیه‌ی همکاری و همدلی را در آنها تحسین می‌کند. البته مسئول کلینیک پریناتال معتقد است که این صمیمیت باعث نمی‌شود که همکاران در انجام وظایفشان کوتاهی کنند و وظیفه‌ی خودشان را به عهده‌ی دیگران بگذارند. 
وظیفه‌شناسی یکی دیگر از ویژگی‌هایی است که در پرسنل کلینیک پریناتال دیده می‌شود. امیدواریم که همیشه این خط فکری در کار این دوستان جریان داشته باشد تا اصلی‌ترین هدف این مجموعه و اختصاصا کلینیک پریناتال که ارائه‌ی خدمات درمانی و مشاوره درست و کامل به مراجعه‌کنندگان است به بهترین شکل محقق شود. 
اینها نظراتی است که سرکار خانم قزلی در مورد همکارانش دارد. ما هم برای ایشان و همه‌ی همکاران محترم کلینیک پریناتال آرزوی سربلندی و موفقیت داریم. 


یک بار دیگر به تمام پرسنل زحمت‌کش کلینیک پریناتال از جمله مسئول آن یعنی خانم قزلی و سایر همکارانشان از منشی و ماما و خدمات گرفته تا پرستار و مامای مشاور و پزشک و روانشناس و روانپزشک؛ خدا قوت می‌گوییم و برایشان در کار و زندگی آرزوی سربلندی داریم. پاینده و برقرار باشید.