انتخاب معاون درمان بیمارستان صارم

تاریخ 1396/07/17 زمان 10:54:21 بازدید 1476

دکتر ابوطالب صارمی ریاست بیمارستان فوق تخصصی صارم طی ...


دکتر ابوطالب صارمی ریاست بیمارستان فوق تخصصی صارم طی حکمی دکتر سعید دهخدایی را به سمت معاون درمان بیمارستان منصوب کردند. در این حکم همچنین به حفظ سمت ایشان به عنوان مسئول فنی بیمارستان اشاره و از تاریخ 96/7/1 ابلاغ گردیده است .