صارم باید الگویی برای دیگر سازمان ها باشد

تاریخ 1396/06/16 زمان 14:09:08 بازدید 860

سامانه کنترل هوشمند بیمارستان یکی از پیشرفته ترین سامانه های کنترل هوشمند تجهیزات ...


سامانه کنترل هوشمند بیمارستان یکی از پیشرفته ترین سامانه های کنترل هوشمند تجهیزات، انرژی، ضایعات و آلاینده ها در سراسر کشور است که تمامی اصول و قواعد فنی و مهندسی در آن رعایت شده و اکنون به یکی از الگوهای سیستم های کنترل هوشمند تبدیل شده است که از ارگان ها و سازمان های مختلف از آن الگوبرداری کنند. 
این سیستم به جهت ویژگی های هم منحصر به فردی که دارد هم اکنون به عنوان طرح «سامانه های هوشمندسازی سهپا» در جشنواره جوان خوارزمی در دست بررسی کارشناسان سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران قرار دارد.  همچنین با توجه به فناوری های پیشرفته موجود در این سیستم ارزیابی طرح های سامانه هوشمندسازی سهپا، آنالیز دود و آشکارسازی شعله در قالب ارزیابی توانمندی فناورانه در دست بررسی این سازمان قرار دارد. 
امروز صبح، مدیران و کارشناسان سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به منظور ارزیابی این سیستم در بیمارستان صارم حضور پیدا کردند و به همراه مهندس نوشادیان، معاون فنی و مهندسی بیمارستان از این سامانه بازدید کردند. 
مهندس نوشادیان در این دیدار از ظرفیت های بالای مهندسان بیمارستان گفت و افزود: «در بیمارستان صارم اساس بر بی نقص کار کردن است و مهندسان این مجموعه در حوزه فنی و مهندسی این مسأله را به خوبی درک کرده اند.»
وی افزود: «سیستم هایی که در بیمارستان نصب و راه اندازی شده اند به صورت اختصاصی و با در نظر گرفتن تمام ویژگی ها و استانداردهای جهانی است. برای این کار بیمارستان های
مختلفی را در سراسر دنیا رصد کرده ایم
و سیستم هایی که در آنها به کار گرفته شده است را با توجه به تفکرات و نقطه نظرات خودمان در هم آمیخته ایم
تا به آنچه که مورد نیازمان است دست پیدا کنیم و امروز با افتخار اعلام 
می نمایم که بیمارستان صارم 
می تواند الگویی باشد برای سایر سازمان ها و مراکز دیگر در سراسر کشور تا این تفکر در آنجا هم پیاده شود و گامی به سوی اعتلای هر چه بیشتر کشور برداریم.» در این دیدار بازدیدکنندگان ضمن رویت و مرور علمی اتفاقات جاری و روند کار سامانه، بیمارستان صارم را یکی از قطب های فنی کشور در زمینه استفاده از سامانه های کنترل هوشمند خواندند و افزودند: «این سیستم ها نیاز کشور است و اگر این دانش در سایر مراکز و ارگانهای کشور به کار گرفته شود می توانیم ثمرات ارزشمند آن را در 
حوزه های مختلف ببینیم.» 
در ادامه بازدید امروز، میهمانان ضمن حضور در دفتر معاونت فنی و مهندسی بیمارستان در نشستی تخصصی موضوعات مطرح شده را در قالب کنفرانسی علمی مورد بحث و ارزیابی قرار دادند تا زوایای مختلف این طرح بیشتر شناخته شده و راههای تعامل دو طرفه بررسی گردد. 
لازم به ذکر است بیمارستان صارم که به عنوان بیمارستان سبز شناخته شده است تنها بیمارستانی است که در آن سامانه کنترل هوشمند بیمارستان به صورت یکپارچه و با استفاده از پیشرفته ترین روش های کنترل هوشمند تجهیزات، انرژی، ضایعات و آلاینده ها از مدت ها قبل مورد استفاده قرار گرفته است.