برگزاری انتخابات پزشک و مامای مسئول زایشگاه

تاریخ 1396/05/11 زمان 19:06:17 بازدید 1111

صبح روز جمعه در جلسه مشترک تعدادی از پزشکان پره ناتال، ماماها ...


صبح روز جمعه در جلسه مشترک تعدادی از پزشکان پره ناتال، ماماها و سایر پرسنل  بخش زایشگاه جلسه ای در سالن همایش های بیمارستان صارم با حضور جناب آقای دکتر صارمی برگزار شد . 
هدف از برگزاری جلسه، هم اندیشی و انتخاب دموکراتیک و آزادانه مسئولین بخش زایشگاه بود. 
داستان ازاین قرار بود که به جهت تعامل همه جانبه و انتخاب افراد مقبول و کارآمد در 
پست های پزشک مسئول زایشگاه و  مامای مسئول این بخش، افرادی دعوت شدند تا از میان آنها، افرادی که کاندیدا می شوند با برگزاری انتخابات به عنوان مسئولین جدید سمت های یاد شده معرفی شوند. در ابتدای این مراسم دکتر صارمی ریاست محترم بیمارستان هدف از برگزاری این انتخابات را احترام به نظر پرسنل بخش عنوان کردند و افزودند: «وقتی مسئول یا مسئولین به انتخاب خود پرسنل باشند روحیه تعامل و همکاری و مسئولیت پذیری در آنها بیشتر خواهد بود. به همین جهت برای اولین بار در بیمارستان انتخاب مسئول را از طریق رأی گیری به اجرا در می آوریم و انتظار داریم پرسنل مسئولی که خودشان انتخاب می کنند را حمایت کنند و بیش از پیش در جهت نیل به اهداف عالی 
برنامه ریزی شده گام بردارند. من تک تک پرسنل را به خوبی می شناسم و می دانم کسانی که انتخاب 
می شوند توانمند هستند و تا کنون نیز مسئولینی که مسئولیت های بخش زایشگاه را به عهده داشتند به خوبی از عهده انجام  وظایفشان برآمدند. به همین جهت در میان کاندیداها اسم خانم محمدظاهری را نیز نوشته ایم تا ایشان نیز در این انتخابات شرکت داشته باشند.»  لازم به ذکر است سرکار خانم محمدظاهری به دلیل
 برنامه ی از قبل تعیین شده ای که داشتند نتوانستند در جلسه حضور یابند. پس از پایان صحبت های ریاست محترم بیمارستان سرکار خانم همت بلند مسئول بهبود کیفیت بیمارستان به تشریح برخی از اصول و قواعدی که به تایید مدیران ارشد بیمارستان رسیده  بود پرداختند و آنها را با ارائه   اسلایدهایی در پاورپوینت تشریح کردند. 
در پایان جلسه پس از نام نویسی از نامزدهای احراز مسئولیت زایشگاه و پزشک مسئول این بخش، رأی گیری صورت پذیرفت که در نهایت مجموع آرا و تفکیک میزان رأی افراد به شرح ذیل حاصل شد :
مامای مسئول زایشگاه (از مجموع 34 رأی مأخوذه): 
سرکار خانم خلیلی: 16 رأی
سرکار خانم محمدظاهری: 9 رأی
سرکار خانم قره علی: 9 رأی 
پزشک مسئول (مجموع 34 رأی): 
سرکار خانم دکتر میرفندرسکی: 27 رأی
نکته قابل ذکر در بخش انتخاب پزشک مسئول زایشگاه این بود که با توجه به مقبولیت سرکار خانم دکتر میرفندرسکی و همچنین رضایت پرسنل و پزشکان دیگر از مسئولیت پذیری و انجام درست کارها تقریبا همه حضار به تک کاندیدا بودن این بخش رضایت داشتند اما پس از مشورت و به اصرار جمعی از دوستان و همکاران دیگر، نام سرکار خانم دکتر متین، سرکار خانم دکتر هاشمی جم و سرکار خانم دکتر مصدق نیز به کاندیداها اضافه شد که البته بر طبق صحبت های ابتدایی جلسه خودشان نیز سرکار خانم دکتر میرفندرسکی را انتخاب کردند و در واقع این بخش  از رأی گیری صرفا به جهت روال معمول برگزار شد و انتخاب سرکار خانم دکتر میرفندرسکی بر اساس نظر اکثر جمع و دوستانشان بود.