کارگاه آموزشی تغذیه با شیر مادر برگزار شد

تاریخ 1396/04/27 زمان 14:46:31 بازدید 751

بیمارستان صارم همیشه در برگزاری کارگاه های آموزشی چه برای مراجعین ..,


بیمارستان صارم همیشه در برگزاری 
کارگاه های آموزشی چه برای مراجعین و چه برای پرسنل و کارکنان پیشرو  بوده و هست. 
کارگاه آموزشی تغذیه با شیر مادر یکی از آن جمله کارگاه هاست که به صورت دوره ای هر 6 ماه به مدت 3 روز برگزار می گردد. 
این کارگاه با هدف آموزش و آگاهی پرسنل جدید الورود و بازآموزی دیگر کارکنان و افزایش مهارتهای این عزیزان برگزار می گردد. 
بیمارستان صارم مفتخر است که هر دوره میزبان تعداد زیادی از همکاران از سایر مراکز بهداشتی و درمانی باشد . 
در این دوره که از امروز 24/4/1396 لغایت 26/4/1396 برگزار می شود از حضور اساتید مجربی مانند جناب آقای دکتر راوری، سرکار خانم دکتر پارسایی، جناب آقای دکتر مرتضوی، سرکار خانم دکتر کرم نیای فر، سرکار خانم دکتر نقاش، سرکار خانم دکتر نامدار،  سرکار خانم فلاح زاده، سرکار خانم مقدم، سرکار خانم قاسم خواه، سرکار خانم ولی اللهی و ... 
بهره مند است.