زحماتی که به بار نشست

تاریخ 1396/04/27 زمان 14:33:44 بازدید 552

به بهانه کسب مجدد رتبه درجه یک بیمارستانی در اعتباربخشی سال 1395 امروز سراغ مسوول


به بهانه کسب مجدد رتبه درجه یک بیمارستانی در اعتباربخشی سال 1395 امروز سراغ مسوول بهبود کیفیت بیمارستان سرکار خانم همت بلند رفتیم و جزئیات اعتباربخشی و رتبه بندی بیمارستان را با او به بحث گذاشتیم . گفت وگوی ما را در زیر می خوانید: 
  
خانم همت بلند به عنوان اولین سوال لطفا توضیح دهید که اصولا اعتبارسنجی چگونه تعریف می شود
 و چه مواردی را در بر می گیرد؟ 
   اعتباربخشی در واقع درجه بندی بیمارستان ها و میزان کیفیت خدمات ارائه شده آنها را تعیین می کند این درجه بندی نوعی شناسایی کلی بیمارستان برای مراجعه کنندگان است که نشانگر کلیات کیفی خدمات ارائه شده در آن مجموعه است.  همانگونه که مراکز تفریحی و اقامتی درجه بندی های
ستاره محور دارند و در گروه های 5 ستاره، 4 ستاره و ... دسته بندی 
می شوند بیمارستانها و مراکز درمانی نیز در انواع درجه یک و 2 و ... تقسیم بندی می شوند. 

مبنای اعتبار بخشی در نظر گرفتن کدام شاخص ها در بیمارستان است و این شاخص ها توسط چه کسانی تعیین و بررسی می شود؟ 
 ما در اعتباربخشی با سنجه سر و کار داریم و برای بررسی همه جانبه ابعاد کیفی خدمات ارائه شده، 900 سنجه اعتباربخشی تعریف شده است. این سنجه ها در تمام بخشهای بیمارستان وارد می شوند و به صورت گروهی 
شاخص های کیفی را مورد ارزیابی قرار می دهد. پراکندگی  و تعدد این سنجه ها باعث می شود تا هیچکدام از خدمات ارائه شده در بیمارستان از چشم بازرسان دور نماند و به تمام زوایای پیدا و پنهان کار رسیدگی شود . 

سنجه هایی که مو رد ارزیابی قرار می گیرند دارای امتیازهای متفاوتی هستند یا همه ی آنها به یک اندازه تاثیر گذارند؟ 
   معمولا سنجه ها در اعتباربخشی وزن دهی می شوند. به این معنی که تاثیرات متفاوتی را در نتایج آن خواهند داشت. اما نکته جالب توجه این است که هیچ گاه مسوولین بیمارستانها در جریان نوع تاثیر این سنجه ها و ضریبشان قرار نمی گیرند تا هیچکدام از آنها به فراموشی سپرده نشوند و به تمام درجات کیفی به اندازه کافی در بیمارستانها  و مراکز درمانی بها داده شود. به همین جهت اعتباربخشی نوعی ارزیابی فرآیندی است و تمام سنجه ها در آن موثرند. بسیاری از سنجه ها در چندین واحد مختلف در بیمارستانها تعریف می شود و نتیجه کار آن واحدها در ارزیابی آن سنجه به صورت گروهی اثرگذار خواهد بود. 

به طور کلی هدف از  اعتباربخشی چیست؟ 
   در یک جمله اگر بخواهیم بگوییم باید اینگونه ذکر کنیم؛ ارتقاء کیفیت ارائه خدمات، ایمنی بیمار و رضایت بیمار و همراه. 

اعتبار بخشی سال 95 نسبت به سایر ادوار گذشته تغییرات محسوسی را لحاظ کرده بود. اینطور نیست؟ 
   بله همینطور است. این سومین ویرایش سنجه های اعتباربخشی بود و بیشتر بر یکپارچگی اجرای سنجه ها تاکید داشت. د رواقع تفاوت بارزی که با سالهای قبل داشت در «فرآیند محور شدن» بود. در ادوار گذشته بیشتر سنجه ها مورد توجه بودند اما در این مرحله فرآیند اجرای درست سنجه ها مورد نظر بازرسان قرار گرفته بود و نمراتی که به بیمارستان داده شد امتیازی بود که به یکپارچه بودن سیستم تعلق گرفت. این نشان دهنده ی روحیه کار تیمی در کل مجموعه بیمارستان است و بابت این مسوولیت پذیری و کار گروهی باید به تک تک پرسنل بیمارستان خسته نباشید گفت. 

در این اعتباربخشی بخشهای مختلف برتری خاصی نسبت به همدیگر داشتند یا همه در یک سطح بودند؟ 
   وقتی از  موفقیت یک فرآیند سخن می گوییم بدان معناست که تمام اجزای تاثیرگذار در آن توانسته اند به خوبی ایفای نقش کنند. در این موفقیت بزرگ تمام بخش ها و تک تک پرسنل سهم دارند. از پرسنل درمان و غیردرمان بیمارستان گرفته تا مسوولین بخشها و مدیران ارشد بیمارستان هر کدام به 
نوبه ی خود توانسته اند به خوبی انجام و ظیفه نمایند تا کل مجموعه به این دستاورد موفقیت آمیز برسد.  به اعتقاد من بیشتر از اینکه کیفیت فردی به چشم بیاید کیفیت کار گروهی تاثیرگذار بوده است. ناگفته پیداست که وقتی کار  تیمی به نتیجه می رسد یعنی هر کدام از افراد وظیفه فردی خود را هم به خوبی و به نحو احسن انجام 
داده اند. 

سخن آخر.
   از تک تک همکارانم در بیمارستان قدردانی و تشکر می نمایم و از اینکه با وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری شان یک بار دیگر ثابت کردند که بیمارستان صارم از هر نظر نمونه و زبانزد است تشکر ویژه می کنم.  از ریاست محترم بیمارستان، جناب آقای دکتر صارمی سپاسگزارم که در تمام این اتفاقات حضور ایشان و نظارت و مدیریتشان برای ما راهگشا بوده است. همچنین از مسوول محترم فنی بیمارستان و سایر مسوولین بخشهای مختلف صمیمانه تشکر می کنم.  امیدوارم این راه با وجود آنها سالهای سال استمرار داشته باشد و هر سال بیشتر و بهتر به ارائه خدمات با کیفیت به مراجعه کنندگان 
بپردازیم.