بررسی ناهنجاری های مادرزادی و ژنتیکی

تاریخ 1396/04/13 زمان 10:10:00 بازدید 837

ناهنجاری های مادرزادی و بسیاری از اختلالات ژنتیکی می تواند در اوایل ...


ناهنجاری های مادرزادی و بسیاری از اختلالات ژنتیکی می تواند در اوایل دوران بارداری و با استفاده از 
تکنیک های مختلف تهاجمی مانند آمنیو سنتز و غیرتهاجمی مانند تست های غربالگری دوران بارداری شناسایی شود. 
هدف از این آزمایشات و سونوگرافی ها تشخیص زود هنگام نقص ها و اختلالات کروموزومی و ژنتیکی در جنین 
می باشد. 
در کنفرانس علمی یک روزه مورخ 7/4/96 به سخنرانی سرکار خانم دکتر حدادی مطالب ارزنده ای در خصوص آشنایی با انواع تست های غربالگری دوران بارداری و زمان مناسب انجام آنها و تشخیص قطعی و روش آمنیوسنتز، سونوگرافی NT، موارد پرخطر برای این NVD،  آشنایی با انواع آنومالی ها و پروتکل تسلای در خصوص انجام 
تست های غربالگری  ارائه گردید.
این کلاس در ادامه ی دوره ی آموزشی مامای همراه و از ساعت 8:30 الی 11 در مرکز همایش های بیمارستان صارم در طبقه سوم برگزار شد.