گزارش نویسی را جدی بگیرید

تاریخ 1396/04/13 زمان 10:07:38 بازدید 769

صبح امروز از سری کلاس های دوره آموزشی مامای همراه کلاسی تحت عنوان گزارش نویسی در سالن ....


صبح امروز از سری کلاس های دوره آموزشی مامای همراه کلاسی تحت عنوان گزارش نویسی در سالن طبقه سوم مرکز همایش های بیمارستان برگزار شد. 
سرکار خانم طاهری سوپروایزر آموزشی بیمارستان مسئولیت ارائه این مطالب را بر عهده داشتند و در آن به صورت مبسوط از ویژگی های یک گزارش نویسی مطلوب سخن گفتند. 
ایشان که برای شرکت کنندگان در دوره آموزشی مامای همراه سخن می گفت در تعریف گزارش نویسی گفت: «گزارش نویسی ارتباطی است نوشتاري و دائم که اطلاعاتی را در رابطه با وضعیت مراقبت و سلامتی بیمار به شکل مستند به ما منتقل می کند.»
نسیم طاهری در ادامه به ویژگی های گزارش ارائه شده توسط پرستار اشاره کرد و افزود: « گزارشات پرستاري باید دقیق، قابل درك، جهت اصلاح نتایج حیاتی به اندازه کافی انعطاف پذیر، نشان دهنده تداوم مراقبت ها، نشان دهنده دستیابی به پیامدهاي مورد انتظار بیمارواستانداردهاي صحیح رایج در فعالیت پرستاري باشد.
پرستار به عنوان یکی از اعضاي تیم مراقبت بهداشتی، لازم است که اطلاعات مربوط به بیمار را به دقت، در زمان مناسب و به روشی مؤثر انتقال دهد.
تمامی ارایه دهندگان مراقبت هاي بهداشتی به اطلاعات مشابهی درباره مددجو احتیاج دارند تا بتوانند یک برنامه سازماندهی شده و قابل در ك ، تدوین کنند. در صورتی که برنامه درمانی با دیگر اعضاي تیم مراقبتی در میان گذاشته نشود، مراقبت ها ممکن است به طور منقطع اجرا شود یا ارایه درمان ها به تاخیر بیفتد یا یک مرحله از درمان حذف شود.»
سوپر وایزر آموزشی بیمارستان با اشاره به اهمیت مدارک در پرونده بیمار گفت: «به جرات میتوان گفت که یکی از مهم ترین مدارك پرونده بیماران، گزارش پرستاري می باشد. گزارش پرستاري جزئیات تعاملات
بیمار و پرستار را منعکس می کند. »
خانم طاهری در بیان ارزش گزارش پرستاري اشاره کرد : «  نافذ ترین سند در مراجع قضایی براي دفاع از پرستاران و پزشکان گزارش است.  گزارش در واقع سندي با ارزش براي مراقبت مداوم از بیمار است، زیرا مراقبت پرستاري اصولی و موثر از بیمار نیازمند کسب اطلاعات کامل وپویا از وضعیت سلامتی، اقدامات تشخیصی درمانی، مراقبتی و آموزشی می باشد.  سندي مهم در دفاع از پرستار در مقابل ادعاي سایر همکاران مانند پزشک و... می باشد.
گزارش  سندي مهم براي پژوهش و نظارت است.
وقتی که بحث قانونی ثبت مطرح می شود هدف تاکید در باره  حفظ جان بیمار ،  حفظ امنیت حقوقی پرستار  و به عبارت کلی تر حفظ امنیت جانی جامعه است
قانون كلي وجود دارد كه اگر چيزي نوشته نشده باشد ، يعني انجام نشده است .»
ایشان در پایان به مسئولیت پرسنل درمان در گزارش نویسی کامل اشاره کرد و گفت: « نكته مهمي كه وجود دارد اينست كه جهل به قانون رفع مسوليت نميكند و همكاران بايد اطلاعات خود را از مسايل قانوني مرتبط با بيمار و پرونده افزايش دهند.» 
بعد از سخنان سرکار خانم طاهری، سرکار خانم حقانی و سرکار خانم میرزایی نیز به ترتیب راجع به سلامت شغلی و بهداشت حرفه ای و همچنین بهداشت محیط به بیان مطالبی برای شرکت کنندگان در کلاس پرداختند. 
این کلاس از ساعت 8 صبح به مدت 3 ساعت در مرکز همایش های بیمارستان صارم برگزار شد.