کنفرانس علمی هموویژلانس در صارم برگزار شد

تاریخ 1396/04/03 زمان 17:34:18 بازدید 721

امروز از ساعت 8:30 صبح کنفرانسی علمی با موضوع هموویژلانس در سالن همایش ...


امروز از ساعت 8:30 صبح کنفرانسی علمی با موضوع هموویژلانس در سالن همایش بیمارستان صارم برگزار شد. 
همو به معناي خون و VIGILANCE به معناي مراقبت است و ترکيب «مراقبت از خون» به عنوان ترجمه هموويژلانس بکار مي رود. در واقع هموويژلانس  به معناي  مراقبت از دريافت کنندگان خون و فرآورده هاي خوني در مقابل عوارض ناخواسته ناشي از انتقال خون است. 
يک سيستم نظارت کشوري بر سلامت خون و فرآورده هاي آن در تمام مراحل (زنجيره انتقال خون) يعني از زمان خون گيري ازاهداكنندگان تا پيگيري دريافت كنندگان خون و فرآورده ها، گردآوري و تجزيه و تحليل داده هاي مربوط به اثرات ناخواسته انتقال خون و اعلام خطر به منظور تصحيح و اقدامات لازم براي جلوگيري از وقوع  مجدد آنها است  همچنين  ضرورت قابل رديابي بودن  خون و فرآورده ها از اهداكننده تا دريافت كننده، در بيمارستانهاي دولتي، خصوصي و مراكز انتقال خون توصيه شده است .
این کلاس که با حضور جناب آقای دکتر هموطن برگزار شد به جهت توانمندسازی کارکنان و آشنایی آنها با انواع فرآورده های خونی و اندیکاسیون های آن برنامه ریزی شده بود. 
هدف از این کلاس آشنایی با عوارض احتمالی ناخواسته از انتقال خون و نحوه ثبت و گزارش آنها و همچنین مراحل و نحوه درمان آن بود. 
این کلاس به جهت اینکه جزو الزام معاونت درمان بوده است با استقبال پرسنل دیگر مراکز درمانی و بیمارستانها روبه رو شد.