پشتمان به پشتیبانی فنی گرم است

تاریخ 1396/03/31 زمان 10:24:36 بازدید 767

افرادی کم ادعا و بسیار سخت کوش جمع شون جمع بود، کار می کردند ...


افرادی کم ادعا و بسیار سخت کوش
جمع شون جمع بود، کار می کردند  و خوشحال بودند. از کنار هم بودن لذت می بردند. با وجود اینکه عرق مثل جوی آب از پیشانی شان می چکید اما خم به ابرو نیاورده بودند و کار می کردند. 
همه مشغول بودند. فرقی نمی کرد کدام کار در شرح وظایفیشان تعرف شده است. هر کاری که پیش می آمد انجام می دادند.  کمتر از یک ساعت طول کشید تا حجم قابل توجهی بتن ریزی شد. 
همه حواسشان به کارشان بود. البته لابه لای کار گاهی یک را سوژه می کردند و کمی سر به سرش می گذاشتند. می گفتند و می خندیدند. 
اما هیچ کدام از اینها خللی در کارشان ایجاد نمی کرد. اینها همان کسانی هستند که بی ادعا کار می کنند و زحمت می کشند. 
تیم پرتلاش  معاونت فنی مهندسی بیمارستان که مهندس نوشادیان در مورد آنها می گوید: «کار کردن با این گروه لذت بخش است. من با آنها هم شوخی می کنم، هم کار می کنم،  هم عصابی می شود اما همه آنها را دوست دارم و سخت گیری هایم برای درست انجام دادن  کارهایشان است. خوشحالم که چنین گروهی دارم و به همه ی آنها خسته نباشید می گویم.»