تشکيل جلسه بازآموزي پزشکان بيمارستان صارم

تاریخ 1396/03/27 زمان 14:41:44 بازدید 791

امروز و از ساعت 8 صبح طبق روال هر هفته کلاس بازآموزي پزشکان به منظور مرور آخرين دستاوردهاي پزشکي ....


امروز و از ساعت 8 صبح طبق روال هر هفته کلاس بازآموزي پزشکان به منظور مرور آخرين دستاوردهاي پزشکي در حوزه زنان، زايمان و نازايي با حضور تعدادي از پزشکان بيمارستان برگزار شد.

در اين جلسه ابتدا جناب آقاي دکتر صراف زاده به نقش ويروس HPV  در ضايعات سرويکس پرداختند و راه هاي درمان بيماران مبتلا به اين ويروس را با توجه به تازه ترين يافته هاي علمي و مستندات ارائه شده تشريح کردند.

همچنين تشريح ساختار ويروس HPV يکي ديگر از مطالبي بود که توسط جناب اقاي دکتر صراف زاده به بحث گذاشته شد.

در پايان اين جلسه سرکار خانم دکتر الماسي نيز در رابطه با MRI و کاربرد ان در حوزه هاي مرتبط با زنان، زايمان و نازايي مطالبي را ارائه کردند. اين کلاسها به صورت مستمر و چند روز در طي هفته برگزار مي شود و در آن پزشکان در يک بحث علمي به مرور  تازه ترين دستاوردهاي پزشکي مي پردازند.