کلاس توجيهي کمک باروري برگزار شد

تاریخ 1396/03/25 زمان 10:45:43 بازدید 823

صبح روز پنج شنبه 96/03/25 و از ساعت 9:30 دقيقه کلاسي تحت عنوان جلسه توجيهي کمک باروري ...


صبح روز پنج شنبه 96/03/25 و از ساعت 9:30 کلاسي تحت عنوان جلسه توجيهي کمک باروري براي زوج هايي که در بيمارستان صارم به منظور درمان ناباروري تشکيل پرونده داده اند برگزار شد.

اين کلاس طبق روال هر ماه در آخرين پنج شنبه ماه برگزار گرديد و در آن تعداد قابل توجهي از زوج ها شرکت داشتند.

در ابتداي اين کلاس سرکار خانم دکتر لاهوتي متخصص زنان و زايمان و داراي فلوشيپ نازايي به تشريح فرآيند زايمان پرداختند و براي آشنايي بيشتر شرکت کنندگان در خلال توضيحاتشان از تصاوير و  انيمشين هاي پزشکي نيز استفاده  کردند.

سپس سرکار خانم دکتر آذرپور مسئول آزمايشگاه ART  بيمارستان صارم تکنيک هاي کمک باروري را براي شرکت کنندگان توضيح دادند.  در ادامه  جناب آقاي زيوه (روانشناس) نيز در رابطه با موضوعات رواني و ذهني که زوجهاي نابارور را درگير مي کند به بيان مطالبي پرداختند.

 سرکار خانم مير غديري مشاور اجتماعي بيمارستان صارم نيز به عنوان آخرين سخنران در جلسه حاضر شد و با شرکت کنندگان از موضوعات و مسائلي سخن گفت که توجه به آنجا مي تواند تاثير شگرفي روي آرامش روحي و رواني زوج های نابارور بگذارد، لازم به ذکر

است مسئوليت يرگزاري کلاس بر عهده ي مشاور اجتماعي بيمارستان سرکار خانم مير غديري بوده و اين کلاس آموزشي هر ماه با شرکت تعداد زيادي از زوج هاي نابارور برگزار مي شود