مروری بر یک زایمان طبیعی

تاریخ 1396/03/22 زمان 17:43:50 بازدید 905

امروز روز پر کار ستاد آموزش بیمارستان بود. روزی که جلسات و کلاسهای آموزشی ...


امروز روز پر کار ستاد آموزش بیمارستان بود. روزی که جلسات و کلاسهای آموزشی متنوع و متعددی در آن برای گروه های مختلف برنامه ریزی و اجرا شد. 
در یکی از این کلاس ها که از ساعت 9 الی 11 در طبقه سوم مرکز همایش های بیمارستان برگزار شد شرکت کنندگان دوره ی مامای همراه یک زایمان طبیعی را به صورت پرسش و پاسخ مرور کردند. 
سرکار خانم میرفندرسکی که مسئولیت سخنرانی و ارائه ی مطالب این کلاس را به عهده داشت در این کلاس با استفاده از مشارکت دادن همه ی افراد در گفت و گو روند یک زایمان طبیعی را به بحث گذاشت و به صورت علمی اتفاقات زایمان را برای ماماهای شرکت کننده تشریح کرد. 
ماماهای شرکت کننده در این کلاس با گذراندن کلاسهای این دوره آموزشی به بازآموزی مطالب مختلف مامایی پرداخته و از جدیدترین دستاوردهای علمی این حوزه نیز مطلع خواهند شد. 
لازم به ذکر است تعدادی از این ماماها که بتوانند آزمون جامع دوره که پس از اتمام آن و در تاریخ 15 مرداد ماه برگزار خواهد شد را با موفقیت پشت سر بگذارند به استخدام بیمارستان صارم 
در خواهند آمد. 
تا کنون 3 دوره از این کلاس ها برگزار گردیده است و تعداد قابل توجهی از ماماها در همین راستا به استخدام بیمارستان درآمده اند و اکنون مشغول فعالیت هستند.