استخدام ماما در بیمارستان فوق تخصصی صارم

تاریخ 1396/03/21 زمان 10:34:35 بازدید 889

استخدام کارشناسان مامایی در طرح ماماي همراه بیمارستان صارم در راستاي ترويج زايمان طبيعي ...


استخدام کارشناسان مامایی در طرح ماماي همراه بیمارستان صارم در راستاي ترويج زايمان طبيعي، بيمارستان صارم اقدام به برگزاري چهارمين دوره آموزش ماماي همراه مي نمايد. كارشناسان مامائي مي توانند به آدرس http://saremwomenhospital.ir/page/fa/display/90مراجعه وفرم مربوط به مامای همراه را دانلود کنند. پس از تکمیل فرم درخواست همکاری به عنوان مامای همراه، آن را به آدرس sareminfo1393@gmail.com ایمیل  نمایند. لازم به ذکر است که الويت انتخاب با كساني است كه سابقه فعالیت در بلوك زايمان را دارند و يا طرحشان را در بلوك گذرانده اند جهت آشنائي بيشتر با زايمان فيزيولوژيك و مرور دروس مهم مامائي ، دورهاي به صورت رايگان برگزار ميشود. شرکت کنندگانی كه موفق به گذراندن دوره و كسب حد نصاب نمره تئوري شوند، در دوره كارورزي عملي شركت خواهند نمود و پس از دوره كارورزي و توفيق در آن به استخدام طرح ماماي همراه بيمارستان صارم درمی آیند. جهت کسب اطلاعات بيشتر و تعيين تاريخ مصاحبه با شماره تلفن 44670883 (سركار خانم قمصري يا سركار خانم نادري) تماس حاصل فرمائيد