جلسه معارفه سرکار خانم میرزایی با حضور پرسنل بخش خدمات برگزار شد

تاریخ 1396/03/17 زمان 15:10:22 بازدید 860

سرکار خانم معصومه میرزایی، مسئول جدید واحد خدمات بیمارستان صارم، دیروز طی یک جلسه به همراه پرسنل این بخش...


  سرکار خانم معصومه میرزایی، مسئول جدید واحد خدمات بیمارستان صارم، دیروز طی یک جلسه به همراه پرسنل این بخش، به گفت و شنود درباره وظایف، مشکلات و پیشنهادات مربوط به این واحد پرداختند

این جلسه که در واقع به نوعی معارفه سرکار خانم میرزایی به اعضای بخش خدمات بیمارستان صارم نیز به حساب می آمد، با گپ و گفت پرسنل زحمت کش این بخش همراه شد و نظرات و پیشنهادات همه اعضاء راجع به مشکلات و موانع موجود در ارائه خدمات هر چه بهتر مطرح شد 

ما هم برای سرکار خانم میرزایی و تمام پرسنل محترم بخش خدمات آرزوی موفقیت، سلامتی و بهروزی داریم و از زحمات آنها کمال سپاسگزاری و امتنان را داریم