بازدید نمایندگان آتش نشانی از مجموعه صارم

تاریخ 1396/03/17 زمان 15:06:59 بازدید 759

استفاده از سیستم اعلام و اطفاء حریق ضرورتی است که باید فرهنگ سازی شود


استفاده از سیستم اعلام و اطفاء حریق ضرورتی است که باید فرهنگ سازی شود
امروزه از سیستم ها ی اعلام و اطفاء حریق به طور گسترده در ساختمان ها و اماکن مسکونی، صنعتی، درمانی  و خدماتی مانند بیمارستانها به طور گسترده ای استفاده 
می شود تا خسارتهای ناشی از حریق را به حداقل برسانند. همچنین برای اطلاع دادن به مراجعین و ساکنین ساختمان در مواقع بروز حریق از سیستم اعلام حریق استفاده می شود تا حتی الامکان از تلفات جانی در بروز حریق جلوگیری شود.  همانطور که می دانید سیستم اعلام حریق برای تشخیص حریق از اثرات سه گانه آن یعنی دود و حرارت و شعله استفاده می نماید 
 استفاده از سیستم اعلام حریق در بیمارستان ها، ساختمان ها و برج های بزرگ و به طوری کلی مراکز عمومی  و ... به دلیل جمعیتی زیادی که در آن رفت و آمد دارند الزامی است. در حال حاضر علاوه بر مراکزی مانند بیمارستانها در کنار مجتمع های مسکونی بزرگ، 
خانه ها، آپارتمان ها و مجتمع‌های اداری تجاری تفریحی نیز از این سیستم ها استفاده می کنند
سیستم اعلام حریق در کنار سیستم اطفای حریق یک سیستم کارآمد با بهره‌وری بالاست. سیستم اعلام حریق تنها سیستم آگاه کننده است که اگر آتش‌نشانی به سرعت در محل وقوع حادثه حاضر شود بسیار خوب است اما در کنار این سیستم و ماموران آتش نشانی وجود سیستم اطفای حریق بسیار ضروری است. این سیستم زمان مناسب و کافی را برای حادثه دیدگان و آتش‌نشانها فراهم می کند
با رویکرد ضرورت وجود سیستم اعلام و اطفاء حریق، بازدیدهای دوره ای از این امکانات توسط سازمان آتش نشانی صورت می گیرد و گزارش های لازم تهیه و در صورت نیاز تذکرات و دستورات لازم نیز صادر می شود 
د رهمین راستا، دیروز نمایندگان سازمان 
آتش نشانی از بیمارستان صارم بازدید کردند و امکانات اطفاء حریق و  هشدارهای امنیتی این مجموعه را مورد بررسی قرار دادند
در این بازدید، دو تن از بازرسین سازمان 
آتش نشانی با همراهی آقای گودرزی، سرپرست حراست جزیره صارم از بخش های مختلف بیمارستان بازدید کردند و اطلاعات لازم را کسب کردند و توضیحات لازم به آنها ارائه شد

نمایندگان این سازمان پس از بررسی و بازدید از امکانات ایمنی بیمارستان، از این بازدید اعلام رضایت کرده و امکانات بیمارستان را مورد تایید قرار دادند