آغاز دوره جدید کلاس مادران باردار

تاریخ 1396/03/17 زمان 14:11:30 بازدید 825

دوره جدید کلاس مادران باردار از فردا در بیمارستان صارم آغاز می شود


  دوره جدید کلاس مادران باردار از فردا در بیمارستان صارم آغاز می شود . این دوره که مانند دوره که مانند دوره های گذشته در 8 جلسه برنامه زیری شده است از ساعت 15 پنچ شنبه 96/3/18 شروع شده و در هر جلسه تعدادی از موارد آموزشی دوران بارداری اختصاص دارد. جلسه اول این دوره به آشنایی با دستگاه تولید مثل: مراقبت های دوران بارداری و هم چنین مراقبت های بهداشتی دهان و دندان در این دوران اختصاص دارد. برای شرکت در این کلاس می توانید با شماره 4702_021 داخلی 1477 تماس حاصل فرمائید