برنامه آموزش پزشكان و كاركنان بيمارستان صارم سال 94

 

 

 

رديف

نام برنامه

تاريخ برگزاري

ثبت شده در سامانه آموزش مداوم

1

خطر درد و تجمع مايع در شكم در زنان باردار

94/04/23

2

1.رابطه بين پارامتر هاي تايم لپس و جنسيت جنين
2. تشخيص پيش از تولد يك مورد بيماري وابسته به X

94/04/25

3

آخرين تجديد نظر دستورالعمل كشوري زايمان بي درد

94/04/30

4

1. شكست در لقاح
2. روش هاي پيشگيري از چسبندگي هاي پس از جراحي

94/05/01

5

لنفوسيت تراپي در سقط هاي مكرر

94/05/06

6

كارگاه دو روزه احياء نوزاد

94/05/08

7

1.فاصله بين بارداري ها در ميزان عوارض نوزادي
2.كولپوسكوپي

94/05/08

8

خطر خونريزي و شوك در زايمان

94/05/13

9

1.هرپس تناسلي
2.غربالگري آنومالي هاي سه ماهه اول بارداري

94/05/15

10

شروع تغذيه با شير مادر در ساعت اول

94/05/17

11

1.آيا  17-آلفا هيدروكسي پروژسترون پروآت حاملگي را طولاني مي كند؟
2.عفونت HBV و ناباروري در مردان

94/05/22

12

سلول درماني در بيماريهاي زنان

94/05/27

13

1.نقش ROS در مايع مني مردان
2.HCG  discriminatory zone in EP

94/05/29

14

Ovarian tissue Reserve

94/06/03

15

كارگاه ترويج تغديه با شير مادر 

94/06/04

16

1.ورزش در دوران بارداري
2.چه زماني استفاده از كلوميفن موثر واقع مي شود؟

94/06/05

17

تغييرات هورموني در بارداري و تاثير آنها بر بيماريهاي لثه و دهان

94/06/10

18

1 . مقايسه IVF و IUI در پاسخ دهي ضعيف تخمدان ها
2.پيشگوئي زايمان زودرس با اندازه گيري طول سرويكس

94/06/12

19

NGS : گذشته ، حال و آينده

94/06/17

20

1. تخليه جراحي در زنان
2. ارتباط نقص عملكرد ميتوكندري در سلول هاي كومولوس با اندومتريوز در بيماران تحت درمان IVF

94/06/19

21

نقش گياهان داروئي در باروري و ناباروري

94/06/24

22

1. لانه گزيني و بارداري در انتقال بلاستوسيت
2. مقادير FFL ( لپتين در مايع فوليكولي)در بيماران IVF
3. پزشكي قانوني

94/06/26

23

كاربردهاي روش NGS در تشخيص بيماريهاي ژنتيكي
 (Case report )

94/06/31

24

عفونت ها در بارداري
 (CMV, Toxo, Rubella )

94/07/07

25

نقش هورمونها و تستهاي تشخيصي آزمايشگاهي در باروري و ناباروري

94/07/08

26

1. IUI و IVF در جمعيت هاي با سرم هاي ناهمسان در HIV
2. قطع مصرف اكسي توسين

94/07/09

27

پيوند رحم

94/07/14

28

كنترل كيفي ميكروبشناسي( آنتي بيوگرام بر اساس آخرين قوانين CLSI )

94/07/21

29

1. ليپيد هاي سرمي بند نافي در نوزاداني كه تازه متولد شده اند
2. انقش مورفين در نوزادان زودرس

94/07/23

30

HPV +  واكسن

94/07/28

31

اثر گياه مورد بر روي زخم هاي ناشي از HPV

94/08/05

32

اندومتريوزيس، علت شناسي، علائم و درمان

94/08/07

33

تب پس از جراحي

94/08/12

34

آناتومي لگن و فيزيولوژي دستگاه توليد مثل

94/08/14

35

روماتيسم مفصلي در بارداري

94/08/19

36

نقش آزمايشگاه در بالين بيمار

94/08/22

37

كارگاه پرونده نويسي

94/08/24

38

پايش سطح داروئي ونكومايسين در NICU

94/08/26

39

1. كيفيت نمونه اسپرم و پيشگويي ميزان موفقيت در IUI
2. زايمان سزارين بر اساس در خواست مادر
3. ارتباط ژنوتيپ تخمداني و ناباروري زنان

94/08/28

40

خطاهاي داروئي

94/09/03

41

كارگاه مقدماتي كولپوسكوپي

94/09/05

42

شناخت مباني پژوهش

94/09/06

43

شرح حال گيري و معاينه فيزيكي خانم باردار

94/09/13

44

نقش سايتوكاينها در بارداري و سقط

94/09/17

45

تازه هاي غربالگري در بارداري

94/09/20

46

نقش سونوگرافي در تشخيص هاي دقيق بارداري

94/09/22

47

نقش هورموني گياه پنج انگشت

94/09/24

48

فشار خون در بارداري (ALSO )

94/09/26

49

ملاحظات روانشناسي در دوران بارداري و پس از زايمان

94/09/27

50

كارگاه گواهي نويسي

94/09/29

51

نقش تكنيك هاي مدرن ژنتيك در تكنيك هاي IVF

94/10/01

52

كارگاه معاينات باليني قبل و حين زايمان

94/10/03

53

ترمبوآمبلي (ALSO )

94/10/10

54

سمينار 3 روزه ترويج تغذيه با شير مادر

94/10/12

55

اثر واريكوسلكتومي بر DFI

94/10/15

56

1.    مقادير HCG سرم مادري در   حاملگي هاي ناشي از IVF
2. به تاخير انداختن حاملگي و انجماد تخمك
3.  روش هاي غير تهاجمي بررسي آنيوپلوئيدي هاي جنيني در خون مادر (NIPT )

94/10/17

57

تشخيص قبل از تولد براي ناهنجاريهاي كروموزومي و ارائه نتايج ارجائي به آزمايشگاه

94/10/22

58

خونريزي هاي بعد از زايمان (ALSO )

94/10/24

59

كارگاه شكايت از جامعه پزشكي و راهكارهاي پيشگيري از آن

94/10/27

60

پايش سطح داروئي در بخش زنان : سولفات منيزيم

94/10/29

61

آمينوسنتز و غربالگري دوران بارداري

94/11/01

62

هيدروپس فتاليس و NGS
تست جديد پذيرندگي آندومتر (ERA)

94/11/06

63

پارگي كيسه آب و زايمان زودرس (ALSO )

94/11/08

64

علل ژنتيكي آمنوره

94/11/13

65

1. كيفيت ارائه خدمات براي زنان باردار و نوزادان
2.  آموزش در زمينه ناباروري و ART
3. نقش اپي ژنتيك در سلامت و بيماري سلول هاي بنيادي

94/11/15

66

نقش ناهنجاريهاي كروموزومي در نازائي و كم زائي

94/11/27

67

1. حاملگي خارج رحمي- علل باليني و تشخيص
2. حاملگي خارج رحمي – درمان جراحي
3. Power morcellator
مروري بر اقدامات فعلي و ارزيابي ريسك

94/11/29

68

دادن خبر بد به بيمار
Breaking Bad News

94/12/04

69

1. ميوم در بارداري
2. يافتن تهاجم ميكروبي در مايع  سرويكو واژينال در زايمان پرترم و با كيسه آب سالم
 3. ساير درمانها قبل از هيستركتومي در بيماريهاي تخمدان

94/12/06

70

تاثير عوامل فيزيكي و شيميايي در تكوين جنين

94/12/11

71

1. غربالگري ديابت حاملگي با ارائه يك نوشيديني جديد گلوكولا
2. انجماد تخمك و تخمدان
3. رابطه بين داپلر جنيني و پذيرش بيمار در بخش زايمان

94/12/13

 
بازدید : 560 نفر