مركز تحقيقات باروري و ناباروري صارم

 

 

 

 

 

 

پژوهشكده بيمارستان صارم داراي دو بخش مجزاي تحقيقاتي مي باشد:

 

1- مركز تحقيقات سلولي-ملكولي و سلولهاي بنيادين

2- مركز تحقيقات باروري و ناباروري

 

****

مركز تحقيقات باروري و ناباروري صارم داراي دو بخش اصلي مي باشد:

 

 

مركز آموزش:

اين مركز همه برنامه هاي آموزشي پرسنل و بيماران را به عهده دارد.  برگزاري كلاس هاي آموزشي پرسنل، ژورنال كلابها، كنفرانسهاي علمي و ادواري، همايش ها، آموزش پيشرفته متخصص رشته هاي زنان و... همگي به عهده اين مركز مي باشد. اين مركز عضو سايت آموزش مداوم  (سايت وزارت بهداشت) بوده و تمامي آموزشهاي اين بخش داراي امتياز بازآموزي براي شركت كنندگان مي باشد.

 

*** برنامه كلاسهاي آموزشي

*** كارگاه هاي برگزار شده

*** كنفرانس هاي علمي  برگزار شده

*** سمينارهاي  برگزار شده

*** همايشهاي برگزار شده

 

 

 

مركز پژوهش:

دراين مركز گروه هاي پژوهشي در زمينه هاي متعددي تشكيل شده است كه اين گروه ها با داشتن اعضاي علمي پژوهشكده و افرادي كه از بيرون با اين مركز  همكاري مي كنند در حال اجراي پروژه هاي تحقيقاتي زيادي مي باشد.

 

*** گروه هاي پژوهشي صارم

*** پروژه هاي تحقيقاتي صارم

*** اعضاي علمي تيم تحقيقاتي صارم

*** فرآيند مركز تحقيقات باروري و ناباروري

*** فرم پروپوزال پژوهشي

*** فرآيند ارائه پروپوزال به مرکز تحقیقات باروري و ناباروري صارم

 

 

 

براي مشاهده سايت مركز تحقيقات باروري و ناباروري صارم اينجا كليك كنيد.

بازدید : 942 نفر