واحد آموزش بیمارستان صارم تقدیم می کند
تاریخ نگارش : دوشنبه 1395/10/6
برنامه آموزشی سلامت تغذیه در بین کارکنان و پزشکان بیمارستان صارم

 

 

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی صارم برگزار می کند:

 

 

در راستای تحقق سیاستگذاری وزارت بهداشت، معاونت محترم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدیریت محترم دفتر بهبود تغذیه وزارت متبوع،  در زمینه آموزش ، ترویج تغذیه سالم و اجرای بسیج تغذیه سالم، ستاد آموزش بیمارستان صارم از تاریخ 29 آذرماه  لغایت 14دیماه 1395، برنامه های آموزشی گسترده ای را از طریق انتشار بولتن های روزانه،  پیامهای آموزشی در مجله داخلی بیمارستان و سایت بیمارستان  به اجرا در آورده است. 

برای مطالعه این پیامهای آموزشی می توانید به بخش تازه های علمی سایت مراجعه بفرمایید.

بازدید : 61 نفر