بخش آکواژیمناستیک بیمارستان صارم برگزار می کند
تاریخ نگارش : دوشنبه 1395/9/1
مخصوص روز پنجشنبه 95/9/4

 

 

 

 

بيمارستان فوق تخصصي زنان ، زايمان و نازايي صارم

برگزار مي كند:

 

 

كلاس آموزشي مادران باردار :

 

 

 

*** پنجشنبه مورخ  95/9/4كلاس" زایمان طبیعی، مراحل زایمان، مراقبتهای پس از زایمان و تنظیم خانواده " در سالن آمفي تاتر بيمارستان ساعت 17-15(طبقه دوم) برگزار مي گردد.

 

از كليه مراجعين محترم تقاضا مي گردد جهت هماهنگي براي شركت در اين كلاسها  لطفا با داخلي 1477 (سركار خانم معماري) تماس حاصل نمايند.

 

بازدید : 282 نفر