بخش آكواژيمناستيك بيمارستان صارم برگزار مي كند:
تاریخ نگارش : شنبه 1395/8/1
مخصوص روز پنجشنبه 95/8/6

 

 

 

 

 

بيمارستان فوق تخصصي زنان ، زايمان و نازايي صارم

برگزار مي كند:

 

كلاس آموزشي مادران باردار :

 

پنجشنبه مورخ 95/8/6 كلاس "مراقبتهاي دوران بارداري، تغييرات بدن در دوران بارداري و علائم خطر در دوران بارداري و مراقبتهاي بهداشتي دهان و دندان در بارداري و نوزادان" در سالن آمفي تاتر بيمارستان ساعت 17-15(طبقه دوم) برگزار مي گردد.

 

از كليه مراجعين محترم تقاضا مي گردد جهت هماهنگي براي شركت در اين كلاسها  لطفا با داخلي 1477 (سركار خانم معماري) تماس حاصل نمايند.

 

بازدید : 312 نفر