بخش آكواژيمناستيك بيمارستان صارم برگزار مي كند
تاریخ نگارش : دوشنبه 1395/7/26
مخصوص روز دوشنبه 95/8/3

 

 

 

 

 

بيمارستان فوق تخصصي زنان ، زايمان و نازايي صارم

برگزار مي كند:

 

كلاس آموزشي مادران باردار :

 

دوشنبه مورخ 95/8/3 كلاس زايمان طبيعي ، مراحل زايمان ، مراقبتهاي پس از زايمان و تنظيم خانواده در سالن آمفي تاتر بيمارستان ساعت 14-16  (طبقه دوم) برگزار مي گردد.

 

از كليه مراجعين محترم تقاضا مي گردد جهت هماهنگي براي شركت در اين كلاسها  لطفا با داخلي 1477 (سركار خانم معماري) تماس حاصل نمايند.

 

بازدید : 292 نفر