بخش آكواژيمناستيك بيمارستان صارم برگزار مي كند:
تاریخ نگارش : دوشنبه 1395/7/26
مخصوص روز پنجشنبه 95/7/29

 

 

 

 

 

 

بيمارستان فوق تخصصي زنان ، زايمان و نازايي صارم

برگزار مي كند:

 

كلاس آموزشي مادران باردار :

 

پنجشنبه مورخ 95/7/29كلاس تغذيه با شير مادر و حمام كردن نوزاد در سالن آمفي تاتر بيمارستان ساعت 15- 17  (طبقه دوم) برگزار مي گردد.

 

از كليه مراجعين محترم تقاضا مي گردد جهت هماهنگي براي شركت در اين كلاسها  لطفا با داخلي 1477 (سركار خانم معماري) تماس حاصل نمايند.

 

بازدید : 235 نفر