بخش آكواژيمناستيك بيمارستان صارم برگزار مي كند:
تاریخ نگارش : یکشنبه 1395/6/28
مخصوص روز پنجشنبه 95/7/1

 

 

 

 

بيمارستان فوق تخصصي زنان ، زايمان و نازايي صارم

برگزار مي كند:

 

 

كلاس آموزشي مادران باردار :

 

پنجشنبه مورخ 95/7/1 كلاس " زايمان طبيعي، مراحل زايمان، مراقبتهاي پس از زايمان و تنظيم خانواده"، در سالن آمفي تاتر بيمارستان ساعت 17-15 (طبقه دوم) برگزار مي گردد.

از كليه مراجعين محترم تقاضا مي گردد جهت هماهنگي براي شركت در اين كلاسها  لطفا با داخلي 1477 (سركار خانم معماري) تماس حاصل نمايند.

 

 

بازدید : 395 نفر