بخش آكواژيمناستيك بيمارستان صارم برگزار مي كند:
تاریخ نگارش : چهارشنبه 1395/6/17
مخصوص روز پنجشنبه 95/6/25

 

 

 

 

 

بيمارستان فوق تخصصي زنان ، زايمان و نازايي صارم

برگزار مي كند:

 

 

كلاس آموزشي مادران باردار :

 

پنجشنبه مورخ 95/6/25 كلاسشنوايي سنجي نوزادان و تغذيه دوران بارداري و شيردهي، در سالن آمفي تاتر بيمارستان ساعت 17-15 (طبقه دوم) برگزار مي گردد.

از كليه مراجعين محترم تقاضا مي گردد جهت هماهنگي براي شركت در اين كلاسها  لطفا با داخلي 1477 (سركار خانم معماري) تماس حاصل نمايند.

 

 

بازدید : 336 نفر