بخش آكواژيمناستيك بيمارستان صارم برگزار مي كند
تاریخ نگارش : شنبه 1395/6/6
دوشنبه 95/6/8 كلاس آموزشي مادران باردار

 

 

 

 

بيمارستان فوق تخصصي زنان ، زايمان و نازايي صارم

برگزار مي كند:

 

كلاس آموزشي مادران باردار :

 

دوشنبه مورخ 95/6/8 كلاس زايمان كم درد (اپيدورال و اسپاينال)، زايمان فيزيولوژي و روشهاي كاهش درد غير دارويي (ليبر در آب و...) در سالن آمفي تاتر بيمارستان ساعت 14-16 (طبقه دوم) برگزار مي گردد.

 

از كليه مراجعين محترم تقاضا مي گردد جهت هماهنگي براي شركت در اين كلاسها  لطفا با داخلي 1477 (سركار خانم معماري) تماس حاصل نمايند.

 

 

بازدید : 295 نفر