تغذيه با شير مادر در نوزادان نارس و تاثير آن بر شكل قلب در سنين بالاتر
تاریخ نگارش : پنجشنبه 1395/5/7


 

 

 

تولد زود هنگام باعث تغييرات ماندگار در مورفولوژي و عملكرد قلب نوزاد مي شود. پس از تولد نوزاد، تغذيه با شير مادر تاثير مثبت قابل ملاحظه اي در تكامل و رشد قلب نوزاد و زندگي او در سالهاي بعدي دارد.

 

در مطالعه اي كه در سال جاري ميلادي در مجله Pediatrics منتشر شده است، محققين 102 نوزاد متولد سالهاي 1982 تا 1985 را در سالهاي بعد از تولد و بزرگسالي  دنبال كردند. 

 

گروهي تنها با شير خشك غني شده و گروهي تنها با شير انسان ( و نه الزاما با شير مادر خودشان) تغذيه شده بودند. در مقابل 102 فرد كه حاصل حاملگي هاي نرمال، با سير طبيعي بودند و در سن مناسب به دنيا آمده بودند (نوزادان ترم) با همان ميانگين سني (متولدين 1982-1985) در گروه مقايسه قرار گرفتند.

 

Image result for human heart

 

اين افراد با MRI مورد مطالعه و مقايسه قرار گرفت.  نتيجه  مطالعات نشان داد كه نوزادان نارس كه به طور انحصاري با شير انسان تغذيه مي شوند در بزرگسالي در دو فاكتو مهم " اندكس حجم پايان و دياستول" در بطن چپ و راست (end-diastolic volume index) و همچنين " اندكس حجم ضربه اي قلب" يا (stroke volume index) افزايش قابل قبولي داشتند.

 

محققين اين طرح نتيجه گرفتند كه ارتباط موثري ميان شكل و عملكرد قلب در بزرگسالي و تغذيه با شير مادر در نوزادان وجود دارد و اين اولين شواهدي است كه در اين ارتباط منتشر شده است.

 

 

 

مترجم: دكتر مريم نامدار، مسئول بخش مراقبتهاي دارويي بيمارستان صارم

http:// pediatric.aappublications.org/conlent/early 2016/066/12/ peds.20166-0050?sso

بازدید : 385 نفر