آيا افسردگي درمان نشده مادران باردار منجر به عوارض در نوزاد مي شود؟
تاریخ نگارش : پنجشنبه 1395/5/7


 

 

 

بر اساس يك متاآناليز كه در JAMA Psychiatry 2016 منتشر شده است احتمال زايمان زود هنگام يا تولد نوزاد كم وزن در بانوان بارداري كه مبتلا به افسردگي درمان نشده هستند بالا مي رود.

 

محققين با جمع آوري 23 مطالعه رندوم شده و غير رندوم شده مربوط به مادران باردار افسرده كه هيچگونه حمايت درماني (دارويي يا غير دارويي) دريافت نكرده بودند و باز تحليل امار مربوط به 25663 بيمار، تواستند به 6646 بيمار واجد شرايط جهت جمع بندي و نتيجه گيري دسترسي پيدا كنند.

 

Image result for ‫مادر باردار افسرده‬‎

 

بر اساس نتيجه اين مطالعات افسردگي درمان نشده به لحاظ آماري با تولد كودك كم وزن (low birth weight) و يا نارس (preterm) ارتباط دارد.

 

اين دو مورد از عوامل مهم تهديد كننده حاملگي موفق هستند. هر چند نتايج اين مطالعه در تضاد با يك مطالعه مروري سيستماتيك ديگر است كه اخيرا انجام شده است اما مجموع اين نتايج و داده ها به گروه درمان گر در تصميم سازي كمك مي كند.

 

 

ترجمه: خانم دكتر نامدار، مسئول بخش مراقبتهاي دارويي بيمارستان صارم

http:// archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid+ 2526241

بازدید : 543 نفر