لطفا صبر کنید ...پزشکان بیمارستان صارم

  • محمد قادر سهمانی
  • رامتین مهدی زاده طهرانی
  • فاطمه شیبانی
  • سعید علی بخشی
  • مهران بهنام
  • حمید مرادزاده
  • مریم رحیمی
محمد قادر سهمانی

رامتین مهدی زاده طهرانی

فاطمه شیبانی

سعید علی بخشی

مهران بهنام

حمید مرادزاده

مریم رحیمی


پزشکان عمومی


کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.