لطفا صبر کنید ...پزشکان بیمارستان صارم

  • دکتر افسانه نوراللهی مقدم (متخصص رادیولوژی)
  • دکتر سعید درهمی(متخصص رادیولوژی)
  • دکتر مهرنگ معصوم آبادی(متخصص رادیولوژی)
  • دکتر انوشه فاضل پور(متخصص رادیولوژی)
  • دکتر سید قادر عقیلی(متخصص رادیولوژی)
  • دکتر بهنام غیاثوند(متخصص رادیولوژی)
دکتر افسانه نوراللهی مقدم (متخصص رادیولوژی)
دکتر سعید درهمی(متخصص رادیولوژی)
دکتر مهرنگ معصوم آبادی(متخصص رادیولوژی)
دکتر انوشه فاضل پور(متخصص رادیولوژی)
دکتر سید قادر عقیلی(متخصص رادیولوژی)
دکتر بهنام غیاثوند(متخصص رادیولوژی)

رادیولوژی


کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.