لطفا صبر کنید ...پزشکان بیمارستان صارم

  • دکتر زهرا سهیلی پور (متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی)
  • دکتر علیرضا صراف زاده (متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی)
دکتر زهرا سهیلی پور (متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی)
دکتر علیرضا صراف زاده (متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی)

دپارتمان پاتولوژی


کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.