لطفا صبر کنید ...پزشکان بیمارستان صارم

 • محمود یوسفی
 • محمد امین صامت
 • نگار سیدنا
 • محمدرضا مهاجر
 • کاوه ایزد دوست
 • یاشار نصیری مقدم
 • نیما حسن زاد
 • تایما فرزام
 • علی ناظم بکائی
 • هستی حسنی
 • سارا کهنی
محمود یوسفی

محمد امین صامت

نگار سیدنا

محمدرضا مهاجر

کاوه ایزد دوست

یاشار نصیری مقدم

نیما حسن زاد

تایما فرزام

علی ناظم بکائی

هستی حسنی

سارا کهنی


بیهوشی


کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.