لطفا صبر کنید ...پزشکان بیمارستان صارم

 • محمد امین صامت
 • نگار سیدنا
 • محمدرضا مهاجر
 • کاوه ایزد دوست
 • نیما حسن زاد
 • تایما فرزام
 • علی ناظم بکائی
 • هستی حسنی
 • سارا کهنی
 • سارا نجاتی فرد
 • سید مجتبی میرابوطالبی
 • محمود یوسفی
محمد امین صامت

نگار سیدنا

محمدرضا مهاجر

کاوه ایزد دوست

نیما حسن زاد

تایما فرزام

علی ناظم بکائی

هستی حسنی

سارا کهنی

سارا نجاتی فرد
سید مجتبی میرابوطالبی
محمود یوسفی

بیهوشی


کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.