لطفا صبر کنید ...بیمه های طرف قرارداد


ردیف

نام بیمه

بستری

سرپایی و پاراکلینیک

1
بیمه تعاون
دارد(معرفی نامه آنلاین)
ندارد
2
بیمه شرکت هلیکوپترسازی ایران(پنها)
ندارد
دارد
3
بیمه کانون سردفترداران
دارد
دارد
4
بیمه میهن
دارد(معرفی نامه آنلاین)
ندارد
5
بیمه توسعه سرمایه گذاری کیش
دارد
سرپایی در صورت داشتن دفترچه درمانی
6
بیمه بانک ملت
دارد
سرپایی در صورت داشتن دفترچه درمانی
7
بیمه بانک تجارت
دارد
سرپایی در صورت داشتن دفترچه درمانی
8
بیمه بانک توسعه صادرات
دارد
سرپایی در صورت داشتن دفترچه درمانی
9
بیمه بانک رفاه کارگران
دارد
با ارائه معرفی نامه سرپایی و دفترچه بیمه درمانی
10
بیمه بانک سپه
دارد
سرپایی در صورت داشتن دفترچه درمانی
11
بیمه بانک صادرات(بیمه سرمد)
دارد(فکس مورد قبول است)
سرپایی در صورت داشتن دفترچه درمانی
12
بیمه بانک صنعت و معدن
دارد
سرپایی در صورت داشتن دفترچه درمانی
13
بیمه بانک قرض الحسنه مهر ایران
دارد
ندارد
14
بیمه بانک کشاورزی
دارد
سرپایی در صورت داشتن دفترچه درمانی
15
بیمه بانک مرکزی
دارد(معرفی نامه آنلاین)
سرپایی در صورت داشتن دفترچه درمانی
16
بیمه پژوهشگاه مجلس
دارد
سرپایی با ارائه اصل و کپی کارت سازمان و دفترچه بیمه
17
بیمه دی(به غیر از ایثارگران و بنیاد شهید)
دارد(معرفی نامه آنلاین)
ندارد
18
بیمه رازی
دارد(معرفی نامه آنلاین)
ندارد
19
بیمه سامان
دارد
ندارد
20
بیمه سرمد
دارد(فکس مورد قبول است)
ندارد
21
بیمه سینا
دارد(معرفی نامه آنلاین)
ندارد
22
بیمه شورای نگهبان
دارد
سرپایی با ارائه اصل و کپی کارت سازمان و دفترچه بیمه
23
بیمه صندوق بازنشستگان نفت
دارد
سرپایی در صورت داشتن دفترچه درمانی
24
بیمه کارآفرین
دارد(فکس مورد قبول است)
ندارد
25
بیمه کمک رسان SOS و کلیه بیمه هایی که تحت پوشش بیمه کمک رسان هستند
دارد(معرفی نامه آنلاین)
ندارد
26
بیمه ما
دارد
ندارد
27
بیمه مجلس شورای اسلامی
دارد
سرپایی با ارائه اصل و کپی کارت سازمان و دفترچه بیمه
28
بیمه ملت
دارد
ندارد
29
بیمه نفت فلات قاره
دارد
ندارد
30
بیمه نوین
دارد(معرفی نامه آنلاین)
ندارد
31
بیمه وزارت بهداشت
دارد
با ارائه معرفی نامه از سوی سازمان مربوطه
32
بیمه کوثر
دارد(معرفی نامه آنلاین)
ندارد
33
بیمه آرمان
دارد
ندارد

کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.