لطفا صبر کنید ...بیمه های طرف قرارداد


ردیف
نام بیمه
بستری
سرپایی
1
بیمه ایران
دارد
سرپایی در صورت داشتن دفترچه درمانی
2
بیمه پارسیان
دارد
سرپایی در صورت داشتن دفترچه درمانی
3
بیمه البرز
دارد
ندارد
4
بیمه کمک رسان
دارد
ندارد
5
بیمه آسیا
دارد
ندارد
6
بیمه معلم
دارد
ندارد
7
بیمه سینا
دارد
ندارد
8
بیمه صندوق بازنشستگان نفت
دارد
دارد
9
بیمه سامان
دارد
ندارد
10
بیمه رازی
دارد
ندارد
11
بیمه میهن
دارد
ندارد
12
بیمه ملت
دارد
ندارد
13
بیمه ما
دارد
ندارد
14
بیمه آرمان
دارد
ندارد
15
بیمه کوثر
دارد
ندارد
16
بیمه هواپیمایی آسمان
دارد
ندارد
17
بیمه بانک ملت
دارد
سرپایی در صورت داشتن دفترچه درمانی
18
بیمه بانک کشاورزی
دارد
سرپایی در صورت داشتن دفترچه درمانی
19
بیمه بانک تجارت
دارد
سرپایی در صورت داشتن دفترچه درمانی
20
بیمه بانک مرکزی
دارد
سرپایی در صورت داشتن دفترچه درمانی
21
شرکت خدمات هوایی سامان
دارد
ندارد
22
بیمه بانک رفاه کارگران
دارد
سرپایی در صورت داشتن دفترچه درمانی
23
بیمه بانک سپه
دارد
سرپایی در صورت داشتن دفترچه درمانی
24
بیمه بانک توسعه صادرات
دارد
سرپایی در صورت داشتن دفترچه درمانی
25
بیمه بانک صنعت و معدن
دارد
سرپایی در صورت داشتن دفترچه درمانی
26
بیکه بانک مجلس شورای اسلامی
دارد
سرپایی با ارائه اصل و کپی کارت و دستورپزشک
27
بیمه بانک صادرات
دارد
سرپایی در صورت داشتن دفترچه درمانی
28
بیمه کارآفرین
دارد
ندارد
29
بیمه نوین
دارد
ندارد
30
بیمه دانا
دارد
ندارد
31
بیمه سرمد
دارد
ندارد
32
نفت فلات قاره
دارد
ندارد
33
پژوهشگاه مجلس شورای اسلامی
دارد
سرپایی با ارائه اصل و کپی کارت و دستورپزشک
34
کانون سردفترداران
دارد
دارد
35
بیمه تعاون
دارد
ندارد
36
بیمه توسعه سرمایه گذاری کیش
دارد
دارد
37
بیمه بانک قرض الحسنه
دارد
ندارد
38
بیمه شورای نگهبان
دارد
سرپایی با ارائه اصل و کپی کارت و دستورپزشک

کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.