لطفا صبر کنید ...آموزش به پرسنل


ردیف

نام دوره

روز و تاریخ برگذاری

ساعت

مدرس

امتیاز(درون سازمانی)

محل برگذاری

گروه هدف

1

تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها شنبه 5/5/98 8-9 آقای دکتر گوزلی 3 آمفی تئاتر3 کلیه پرسنل درمان

2

کمک بهیار شنبه 5/5/98 8-9:30 خانم رضاخان 3 آمفی تئاتر بزرگ منشی های بستری و کلینیک کمک بهیاران

3

ذهن آگاهی 1 شنبه 5/5/98 14-15:30 خانم رضاخان 3 آمفی تئاتر3 کلیه پرسنل درمان

4

ذهن آگاهی 1 یکشنبه 6/5/98 15-16:30 خانم رضاخان 3 آمفی تئاتر3 پذیرش و نمونه گیر آزمایشگاه مرکزی

5

درمان های قلبی در دوره جنینی دوشنبه 7/5/98 8-10 آقای دکتر مساعد 1 آمفی تئاتر3 پزشک عمومی,متخصص زنان زایمان,متخصص داخلی,مامایی

6

ذهن آگاهی 1 دوشنبه 7/5/98 8-9:30 خانم رضاخان 3 آمفی تئاتر بزرگ کلیه پرسنل درمان

7

جمع بندی پروتوکل سه شنبه 8/5/98 8-10 جناب آقای دکتر صارمی 1 آمفی تئاتر3 پزشک عمومی,متخصص زنان زایمان,متخصص داخلی,مامایی

8

ذهن آگاهی1 سه شنبه 8/5/98 8-9:30 خانم رضاخان 3 آمفی تئاتر بزرگ کلیه پرسنل درمان

9

ذهن آگاهی1 سه شنبه 8/5/98 13:30-15 خانم رضاخان 3 آمفی تئاتر3 منشی های بستری و کلینیک کمک بهیاران

10

ذهن آگاهی1 سه شنبه 8/5/98 15-16:30 خانم رضاخان 3 آمفی تئاتر3 پذیرش و نمونه گیر آزمایشگاه مرکزی

11

ذهن آگاهی1 چهارشنبه 9/5/98 8-9:30 خانم رضاخان 3 آمفی تئاتر3 کلیه پرسنل درمان

کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.